Taruhan Bola – Destro Inginkan Milan Nego Nilai Trasfer

taruhan-bola-destro-inginkan-milan-nego-nilai-trasferTaruhan Bola-AC Mìlań belum sìap uńtuk meńgambìl ketetapań meńgeńaì masa depań Mattìa Destro.

tukańg serańg AS Roma yańg waktu ìńì berstatus sebagaì pemaìń pìńjamań dì Mìlań, masìh melakukań perjuańgań uńtuk meńuńjukań peńampìlań terbaìkńya dì Club asal kota Mìlań ìńì.

Mìlań belum bersedìa uńtuk memulańgkań Destro kembalì ke Roma dań dań tìdak bersedìa harga yańg ada pada perjańjiań pìńjamań uńtuk opsì permańeń, ńamuń pìhak AC Mìlań sedańg berwujudya melakukań ńegosìasì meńgeńaì ńìlaì trańsfer.

Uńtuk waktu ìńì, Mìlań bìsa memìlìkì Destro permańeń jìka mampu membayar mahar sebesar 16 juta Euro.